/*Przykładowy kod javascript budujący powyższy element przy wykorzystaniu biblioteki*/

var uploader = new Uploader();
var frame = uploader.createIframe();
var form = uploader.createForm( "upload", 260, 120, "white" );

Podstawy programowania w JavaScript

Jeżeli zamiast zwykłej, szarej i wyglądającej inaczej w każdej przeglądarce formatki do ładowania plików na serwer chciałbyś stworzyć coś w swoim stylu. Twoja strona potrzebuje elementów do interakcji z odwiedzającymi, takich jak logowanie, rejestracja czy formularze do wprowadzania danych. Myślisz że fajna animacja mogłaby zwiększyć atrakcyjność Twojej strony HTML. A może masz zamiar budować swoje własne biblioteki.
Aby zrealizować te wszystkie zadania potrzebujesz odpowiedniego narzędzia, czyli JavaScript a my pomożemy Ci rozpocząć przygodę z tym najdynamiczniej rozwijającym się językiem programowania.

NodeJS - platforma do budowania aplikacji webowych

Fantastyczne narzędzie do realizacji nowoczesnego oprogramowania na bazie języka javascript. Dzięki NodeJS Twoja znajomość javascript może być teraz wykorzystana do budowy aplikacji po obu stronach internetu zarówno przeglądarki jak i serwera. Teraz nie potrzebujesz już tradycyjnych języków serwerowych jak PHP, korzystając z przebogatych bibliotek dla NodeJS wszystkie zadania możesz zrealizować używając jedynie javascript.

Aby przystąpić do zgłebiania mozliwości NodeJS najpierw powinieneś a nawet musisz dysponować podstawową znajomością języka javascript. Jeżeli jeszcze nie miałeś styczności z tym językiem, proponujemy to szkolenie.

Sztandarowy przykład aplikacji wykorzystującej środowisko NodeJS

chatting

Szczegółowy plan kursu

Dzień pierwszy     [+/-]

Prezentacja prowadzącego
Zapoznanie uczestników z przebiegiem kursu

Sesja 1: Wprowadzenie do Linuxa
Bardzo "krótka" historia
Projekt GNU i GPL
Kernel - co to jest?
Bash Shell


Sesja 2: Środowisko graficzne
Co to jest Desktop?
Dlaczego GNOME?
Konfiguracja środowiska graficznego
Zarządznie plikami
Przydatne narzędzia
Ćwiczenia


Sesja 3: Przechodzimy do świata CLI
Co to jest "SHELL"?
Podstawowa składnia
Uzyskiwanie pomocy - --help, man, info, /usr/share/doc, internet
Polecenia which, whereis, lacate, find
Historia poleceń i [Tab]
Zmienne środowiskowe i ich zastosowanie
Pliki konfiguracyjne BASH'a
Ćwiczenia


Sesja 4: System plików w Linuxie
Struktura systemu plików i odstępstwa od standardów
Poruszanie się po drzewie katalogów przy użyciu CLI
Ścieżki dostępu bespośrednie i względne
Monitorowanie wykorzystania zosobów systemu
Ćwiczenia


Dzień drugi     [+/-]

Sesja 5: Pliki tekstowe
Dlaczego pliki tekstowe są takie ważne?
Edycja i tworzenie plików tekstowych - vim, gedit i reszta
Wyrażenia regularne, cat, sed, grep
Przekierowanie wejścia i wyjścia
Ćwiczenia


Sesja 6: Kontrola dostępu i tworzenie katalogów roboczych
Co to są uprawnienia (permissions)?
root - użtkownik czy "wszechmogący" - czyli jak nie zrobić sobie krzywdy
Jak sprawdzić uprawnienia?
Gdzie i jak utworzyć katalog roboczy?
Tworzenie i używanie dowiązań symbolicznych i twardych
Co to jest Inode i polecenie stat
Nadawanie uprawnień - rwxrwxrwx czy 777
Ćwiczenia


Sesja 7: Użytkownicy i grupy
Tworzenie nowych grup i użytkowników
Ustawianie haseł
Administracja
Logowanie do systemu i przełącznie użytkowników
Współpraca grupowa
ACL's
Indywidualne pliki konfiguracyjne
ĆwiczeniaDzień trzeci     [+/-]

Sesja 8: Procesy startowe Linuxa
Program init
Kolejność zdarzeń przy satarcie systemu
grub i koledzy
Poziomy pracy, tryb single-user
Katalogi /etc/rc*
Kontrola pracy serwisów
Logi systemowe
Zamykanie i restart systemu
Ćwiczenia


Sesja 9: Instalacja i wstęp do wirtualizacji
Co to jest wirtualizacja i kiedy możemy ją zastosować?
Rodzaje maszyn wirtualnych
Instalacja KVM
Instalacja linuxa na maszynie wirtualnej w środowisku graficznym
Instalacja linuxa na maszynie wirtualnej przy użyciu CLI
Uruchamianie i konfiguracja maszyn wirtualnych przy użyciu VMM
Uruchamianie i konfiguracja maszyn wirtualnych przy użyciu virsh
Ćwiczenia


Sesja 10: Dyski i partycjanowanie
Co to jest dysk twardy?
Tworzenie wirtualnych dysków
Po co partycjonujemy dyski i rodzaje partycji?
Programy fdisk, cfdisk, parted i GParted
ĆwicaeniaDzień czwarty     [+/-]

Sesja 11: LVM
Koncepcja i instalacja
Konfiguracja i administracja
Tworzenie, usuwanie, zmiana rozmiaru wolumenów
Snapshoty koncepcja, tworzenia, wykorzystywanie, asymilacja, usuwanie
Ćwiczenia


Sesja 12: Montowanie, fstab, swap
Montowanie i odmontowywanie systemów plików
Urządzenia zewnętrzne
Plik /etc/fstab
Używanie UUID - jak i po co?
Co to jest swap i jak z niej korzystamy?
Ćwiczenia


Sesja 13: Zasoby systemowowe
Pamięć operacyjna i jej wykorzystanie
Jak kontrolować RAM?
Co to jest proces?
Uruchamianie procesów w tle
Polecenia do kontroli procesów
Priorytety i ich zmiana
Planowane uruchamianie procesów, czyli cron i at
Ćwiczenia


Sesja 14: tar.gz, RPM i YUM
Archiwa tar i kompresja plików
Konfiguracja i kompilacja oprogramowania
Red Hat Package Management
Instalacja i usuwanie oprogramowania przy pomocy rpm
Problemy rozwiązywania zależności rpm
YUM - życie stało się proste
Prawidłowe uaktualnienie kernela
ĆwiczeniaDzień piąty     [+/-]

Sesja 15: Konfiguracja sieci po stronie klienta
Podstawy sieci i model OSI
Protokoły sieciowe podstawy
Interfejsy sieciowe i ich konfiguracja
Podnoszenie i wyłączanie
Statyczne i dynamiczne przydzielanie adresów IP
Podstawowe narzędzia do pracy z siecią w linuxie
Ćwiczenia


Sesja 16: Wstęp do serwerów linuxowych
Montowanie sieciowych systemów plików CIFS i NFS
Instalacja i podstawowa konfiguracja serwerów HTTP i FTP
Automatyczna instalacja przy użyciu kickstart i własnego repozytorium na serwerze ftp
Konfiguracja czasu
Ćwiczenia


Sesja 17: Firewall
Firewall koncepcja
iptables podstawy konfiguracji
Jak iptables wykorzystuje protokoły sieciowe?
Które protokoły musimy bezwzględnie znać i pamiętać?
Modułowa budowa iptables
Ćwiczenia


Sesja 18: Bezpieczeństwo systemu
LUKS - czyli szyfrowane systemy plików
PAM koncepcja i podstawy
SELinux koncepcja i konfiguracja
Zmiana trubu pracy SELinux
Co to jest context i jak go sprawdzić
Przywracanie doyślnego contextu
Używanie ustawień boolean do kontroli pracy systemu
chcon, semanage i koledzy
ĆwiczeniaPodstawy systemu operacyjnego linux

Jeżeli interesujesz się tworzeniem oprogramowania z wykorzystaniem technologii internetowych, to prawdopodobnie zaciekawi Cię najpowszechniej stosowany w internecie system operacyjny "Linux". Bardzo wysoka stabilność i niezawodność, niczym nie ograniczona możliwość konfiguracji i dostosowań do konkretnych zadań, a przy tym brak opłat licencyjnych czynią z Linuxa wręcz idealną bazę dla różnego rodzaju serwerów internetowych.

Proponujemy autorski kurs przygotowany z uwzględnieniem wymagań publikowanych przez firmę Red Hat dla kandydatów do certifikatu RHCSA i poszerzony o zagadnienia specyficzne dla Ubuntu czy Slackware. Stanowi solidną podstawę do dalszej przygody z Linuxem.

Linux zastosowania sieciowe

Zaawansowane szkolenie pokazujące możliwości i sposoby wykorzystania serwerów linuxowych w środowisku sieciowym.
Wykorzystując technikę wirtualizacji budujemy własną sieć laboratoryjną podobną do sieci internet dostarczającą usługi takie jak: DNS, LDAP, Poczta czy VPN,

Szczegółowy plan kursu

Dzień pierwszy     [+/-]

Prezentacja prowadzącego
Zapoznanie uczestników z przebiegiem kursu

Sesja 1: Wprowadzenie do sieci TCP/IP
Co to jest sieć?
Jakie znamy rodzaje sieci?
Do czego używamy protokołów sieciowych?
Model OSI
Ethernet i adres MAC
Rodzina TCP/IP
TCP, UDP i inni
Jak wygląda nagłówek IP?
Adres IP
Porty
Subnetting !!!
Ćwiczenia

Sesja 2: GNS
Wstęp do wirtualizacji
Dynamips i Dynagen
GNS
Skąd wziąć IOS
Pliki .net
Krótko o dynagenie
Budujemy naszą sieć
Ćwiczenia

Dzień drugi          [+/-]


Sesja 3: Dodajemy KVM
Jak KVM współpracuje z GNS?
Instalacja Linuksów
Konfiguracja interfejsów sieciowych
Ćwiczenia

Sesja 4: DNS
Instalacja bind
Plik named.conf
Budujemy prostą domenę
Pliki zone
rndc
Konfiguracja klientów
dig i nslookup
Ćwiczenia

Sesja 5: Przydatne serwery
Instalacja xined i tfptd
Archiwizacja startup-config
Instalacja i konfiguracja vsftpd
Własne repozytorium
Ćwiczenia

Dzień trzeci         [+/-]


Sesja 6: Usługi katalogowe
Instalacja OpenLDAP
Konfiguracja za pomocą slapd.conf
Konfiguracja przez cn=config
Budujemy strukturę domeny
Zabezpieczamy komunikację za pomocą TLS
Przyłączanie klientów do domeny
Ćwiczenia

Sesja 7: Przyłączamy Radiusa
Instalacja FreeRadius
Podstawowa konfiguracja
Transformacja i modyfikacja freeradius.schema
Budujemy strukturę dla radius'a
Ćwiczenia

Sesja 8: Centralny magazyn katalogów domowych
Dodajemy NFS i AutoFS
Konfiguracja NFS
Transformacja i modyfikacja autofs.schema
Konfiguracja AutoFS
Ćwiczenia

Dzień czwarty      [+/-]


Sesja 7: Poczta
Koncepcja bezpiecznej poczty
Jakie oprogramowanie będziemy używać?
Instalacja Postfix'a
Podstawowa konfiguracja
Instalacja Dovecot'a
Podstawowa konfiguracja
Ćwiczenia

Dodajemy TLS
Tworzymy certyfikaty
Konfiguracja Postfix'a
Konfiguracja Dovecot'a
Ćwiczenia

Konfiguracja mailx'a
Poprawiamy mailx'a
Certyfikaty dla klientów
Ćwiczenia

Dodajemy konta wirtualne
Modyfikacja kont klientów
Konfiguracja Postfix'a do współpracy z ldap
Konfiguracja Dovecot'a do współpracy z ldap
Ćwiczenia

Archiwizacja poczty
Scrypty Bash'a i rsync
Automat backup'owy
Ćwiczenia

Dzień piąty          [+/-]


Sesja 8: VPN
Koncepcja tunelowania - teoria
Tunele GRE
Konfiguracja urządzeń Cisco
Site-to-site
Ćwiczenia

Instalacja programu stunnel
Konfiguracja stunnel
Sposoby wykorzystania szyfrowanych tuneli
Ćwiczenia

Konfiguracja połączeń vpn w Linuxie
Instalacja ipsec-tools
Konfiguracja site-to-site
Roadwarrior
Ćwiczenia

Konfiguracja Linuxa do współpracy z urządzeniami Cisco
Instalacja i konfiguracja programu vpnc
Wykorzystanie ipsec-tools
Ćwiczenia

KONTAKT

kom: +48 501 579 263

e-mail: michal@crazyhtml.pl


lub wypełnij formularz